KOMMER 5 AUGUSTI

En larmapp med Räddare

Cilia är en larmapp som erbjuder flera olika säkerhetsfunktioner för att förebygga
överfall och underlätta bevisinsamling vid brott. 

26

våldtäker anmäls varje dag

5%

anmälningar leder till fällande dom

Vårt engagemang är djupt rotat i FN:s globala mål, särskilt mål 3 och 5 som speglar det övergripande mål vi själva arbetar mot: att främja säkerhet och jämlikhet i samhället

Cissi Nilsson - Cilias grundare och VD

kommer 5 augusti

Larm

Larma högt eller tyst. Vid högt larm spelas ett högfrekvent ljud upp på din telefons maxvolym.

GPS

När du larmar får dina nödkontakter ett samtal och sms. De kan sedan följa din liveposition i appen.

Ljudinspelning

När du aktiverar ett larm startas alltid en ljudinspelning. De kan vid behov delas med polisen.

Räddare

Alla som använder appen kan vara en Räddare. Du får då en notis om någon i din närhet larmar.

BankID

Räddare måste identifiera sig med BankID för att få tillgång till en larmares position.

Abonnemang

Larmtjänsten kostar 69kr i månaden. Det är gratis att vara Räddare & nödkontakt.

Ladda ner

Appen kommer till App Store och Google Play den femte augusti. Varje offer behöver en Räddare!